روابط عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در خدمت شهروندان عزیز؛پیام گیر 137؛تلفکس:3124820؛سامانه پیام کوتاه:30007137

مطلب شماره 105
ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٢   کلمات کلیدی: روابط عمومی شهرداری اراک

حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی شهرداری اراک،مناطق و سازمانهای تابعه در سمینار روابط عمومی در هزاره سوم

 

مدیران و کارشناسان روابط عمومی شهرداری اراک،مناطق و سازمانهای تابعه در سمینار روابط عمومی در هزاره سوم حضور یافتند.


این سمینار که با حضور دکتر یحیایی ایله ای همراه بود به شکل یک دوره آموزشی با عنوان اصول خبر نویسی حرفه ای در سازمانها و روابط عمومی در هزاره سوم(مدیریت نوین) به مدت یکروز در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار گردید.

کارشناسان روابط عمومی شرکت کننده از طرف شهرداری اراک در این دوره آموزشی علاوه بر فراگیری مطالب ارایه شده از سوی استاد ارتباطات دکتر ایله ای در حاشیه سمینار ضمن بحث و تبادل نظر با اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی حاضر در جلسه از مطالب علمی و تجربیات کاری و تحقیقاتی آنان بهره گرفتند.