روابط عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در خدمت شهروندان عزیز؛پیام گیر 137؛تلفکس:3124820؛سامانه پیام کوتاه:30007137

مطلب شماره 109
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱٩   کلمات کلیدی: سازمان عمران شهرداری اراک

آغاز مرحله دوم بتن ریزی پل بزرگ سردار شهید ناصر بختیاری

 

پس از اجرای موفقیت آمیز مرحله اول بتن ریزی پروژه بزرگ پل شهید بختیاری توسط سازمان عمران شهرداری اراک،عملیات مرحله دوم بتن ریزی این مجموعه آغاز گردید.

شایان ذکر است مرحله دوم این بتن ریزی با حجمی بالغ بر 300 مترمکعب بتن ریزی،60 تن وزن آرماتوربندی و ارتفاع دال بتنی 23 سانتیمتر اجرا خواهد شد.

گفتنی است بتن ریزی این پروژه در طی 8 مرحله اجرا می گردد.