روابط عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در خدمت شهروندان عزیز؛پیام گیر 137؛تلفکس:3124820؛سامانه پیام کوتاه:30007137

برگزاری سومین جلسه هماهنگی جهت رویارویی با فصل زمستان
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱۸   کلمات کلیدی:

سومین جلسه ستادی حوزه معاونت خدمات شهری با موضوع زمستان و راهبردهای پیش رو با حضور مدیران مناطق سه گانه شهرداری و مدیران عامل سازمانهای تابعه در شهرداری اراک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اراک،معاون خدمات شهری شهرداری اراک در این جلسه خواستار ارایه پیام های آموزشی به شهروندان از طریق رسانه ها شد.

علیرضا محمودی در ادامه اصلاح ساختار بکارگیری کارگران خدمات شهری و همچنین فراهم نمودن امکانات و وسایل مورد نیاز آنها جهت برفروبی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه بر لزوم استفاده از مطالعات علمی در زمینه عملیات برفروبی و جلوگیری از یخبندان سطح معابر و خیابانها تاکید شد.

شایان ذکر است در این جلسه مقرر گردید کلیه امور مرتبط با عملیات برفروبی توسط مدیران مناطق انجام گیرد و شهروندان نیز مطالبات خود در این زمینه را از شهرداری مناطق پیگیری نمایند.