روابط عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در خدمت شهروندان عزیز؛پیام گیر 137؛تلفکس:3124820؛سامانه پیام کوتاه:30007137

مطلب شماره 54
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٥   کلمات کلیدی:

بر بام شهر:

شعبانی فرد،آصفری،کریمی افق روشن آینده اراک را طرح ریزی می کنند