روابط عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در خدمت شهروندان عزیز؛پیام گیر 137؛تلفکس:3124820؛سامانه پیام کوتاه:30007137

مطلب شماره 73
ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢۸   کلمات کلیدی:

 محدود شدن استفاده از نیوجرسی در سطح شهر اراک

 استفاده از نیوجرسی در سطح شهر اراک به حداقل امکان رسید.

با توجه به مخدوش شدن چهره شهر و ایجاد موانع و مشکلات در مسیر عبور و مرور شهروندان،همچنین ناموزون شدن مبلمان شهری طی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستادی امور مناطق شهرداری اراک مقرر شد استفاده از نیوجرسی به حداقل امکان برسد و برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد سودجو تابلوهای اطلاع رسانی به شهروندان به منظور خودداری از خرید ملک دارای تخلف ساختمانی در مکانهای مورد نظر نصب گردد.

دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری اراک در این زمینه اعلام کرد:به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقدامات جدیدی در شهرداری اراک در حال پیگیری است؛یکی از راهکارهای نوین ارایه شده در این زمینه نصب تابلوهای هشدار دهنده و ثبت رایانه ای املاک دارای تخلف در سیستم رایانه ای شهرداری و هماهنگی با دستگاه قضایی استان به منظور برخورد با افراد سودجو و احقاق حقوق شهروندان می باشد.