مطلب شماره 171

دکتر علی‌اکبر کریمی افزود:اجرایپروژه‌های شهری همواره با بروز برخی آزار و اذیت‌ها برای مردم همراه است که اگرهمراهی و همکاری مردم نبود امکان به پایان رسیدن چنین پروژه‌هایی وجود نداشت.

وی از افتتاح پل‌های شماره 2 و 3 تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد اراک خبر داد وافزود:به مناسبت عید فرخنده نیمه شعبان،پل‌های شماره 2 و 3 تقاطع غیرهمسطح میدانجهاد اراک به بهره برداری می‌رسند.

وی با اشاره به پروژه هایی که در شهراراک در حال اتمام هستند،خاطرنشان ساخت:کل پروژه میدان جهاد،پل شهید بختیاری،طرح تعریض کمربند شمالی و نوسازی پل های مشتاقی و سبحانی از جمله پروژه های شهرداریاست که در تابستان جاری به بهره برداری می رسد.

کریمی تاکید کرد:با توجهبه لزوم گرامیداشت این عید مبارک که نوید بخش صلح،امنیت و آرامش در جهان است،شهرداری هم تلاش کرده است جشن بزرگ عمومی در شهر برگزار کند که با حضور حداکثریمردم همراه باشد.
شهردار اراک ادامه داد:برگزاری چنین جشنی با این میزاناز حضور مردم،اتفاقی بی سابقه‌ای است که عمدتاً خانواده‌ها در این مراسم با شکوهحضور بهم رساندند.

کریمی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استانمرکزی برای برگزاری جشن نیمه شعبان اظهار داشت:ارگان هایی دیگر همچون تربیت بدنی،نیروی انتظامی،راهنمایی ورانندگی،اورژانس و کلیه سازمان های وابسته به شهرداریبرای برگزاری این جشن نهایت همکاری را انجام دادند.

در این رابطه رییسشورای اسلامی شهر اراک نیز گفت:شهرداری در مناسبت های مختلف باید مردم را به سمتفراقت،خوشی و شادی رهنمون کند.

رضا یوسفی تبار افزود:شهرداری باید دربرنامه های فرهنگی خود از هنرمندان بومی استفاده کنند تا هنرمندان بومی در چنین جشنهایی رشد و پرورش پیدا کنند.

وی فعالیت های فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهراراک در سال‌های اخیر را ملموس قلمداد کرد و افزود:فعالیت های فرهنگی شهرداریو شورای شهر اراک در سالهای اخیر بسیار ملموس بوده است که این امر سبب افزایش رضایتمندی مردم از اقدامات شهرداری شده است.

یوسفی تبار،خواهان همراهی و همکاریاعضای شورای شهر در اقدامات شهرداری و شورای شهر شد و افزود:اعضای شورای شهر باید بااتحاد نهایت همکاری خود را با یکدیگر انجام دهند تا با استفاده از مشاوران و کارشناسانخبره بتوانیم اقدامات شهرسازی را گسترش دهیم.

وی خاطرنشان ساخت:شورای شهردر حال رسیدن به جایگاه واقعی خود است که این ارتقا جایگاه شورای شهر،به دلیلدغدغه هایی است که این نهاد مردم برای مشکلات مردم شهر اراک دارد.

یوسفیتبار تاکید کرد:مدیریت یک پارچه،با وفاق و همدلی می تواند مشکلات شهر را برطرف کندکه باید از این مهم نهایت حمایت ها انجام شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید