مطلب شماره 243

آگهی فراخوان عمومی

 

شهرداری اراک در نظر دارد اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی واقع در میدان شورا را به صورت مشارکت به انجام برساند.

بدینوسیله از سرمایه گذاران علاقمند به مشارکت در طرح فوق دعوت به عمل می آید جهت دریافت اطلاعات پروژه مذکور از تاریخ درج این آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز به حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اراک مراجعه نمایند.

 

اداره روابط عمومی شهرداری اراک

/ 0 نظر / 7 بازدید