مطلب شماره 233

سرپرست شهرداری اراک:

مشکل اساسی برای بهسازی بافت‌های فرسوده،نبود سند مالکیت است

 

سرپرست شهرداری اراک گفت:مشکل عمده و اصلی در زمینه بهسازی بافت‌های فرسوده نبودسند مالکیت،ملک‌ها در این مناطق است.

سیدمرتضی میری با بیان این مطلب افزود:مشکلاساسی در زمینه بهسازی بافت‌های فرسوده در اراک نبود سند مالکیت است که سبب می‌شودتا افراد رغبتی برای دریافت پروانه ساخت نداشته باشند و بافت‌های فرسوده همچنانتوسعه پیدا نکند.

وی در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفع این مشکلعنوان کرد:هماهنگی‌هایی صورت گرفته است تا متقاضیان صدور پروانه‌های ساختمانی برایچنین املاکی بتوانند از سند جایگزین استفاده کنند که این امر مشکلات نبود سند را ازمیان بر می‌دارد.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای صدورپروانه‌های ساختمانی در بافت‌های فرسوده گفت:شهرداری و شورای شهر بر اساس مصوبهپیش از 22 بهمن،50 درصد تخفیف برای صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده درنظر می‌گرفتند که در ماه‌های پایانی سال،صدور پروانه‌های ساختمانی برای بافت‌هایفرسوده را رایگان کرده است تا زمینه برای بهسازی این بافت‌ها فراهم شود.

میری در پایان تاکید کرد:متقاضیان می‌توانند تا پایان سالجاری با مراجعه بهشهرداری از تخفیف صدور پروانه در بافت‌های فرسوده بهرمند شوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید