مطلب شماره 183

وی روند روبه رشد پروژه‌های شهرداری اراک را نشان دهنده تلاش‌هایشبانه روزی مدیران شهرداری اراک عنوان کرد و افزود:صحنه‌های زیبایی با تلاش‌هاییکه در جهت عمران و آبادی شهر اراک انجام می‌شود،بوجود آمده و نشان می‌دهد در صورتیکه مسوولین این گونه برای مردم تلاش کنند،می‌توان عمران و آبادانی را در شهر اراکبوجود آورد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد:استاندار مرکزی به عنوان نماینده عالی دولت در استان مرکزی از زحمات شهردار اراک تشکر می‌کند و امیدوار است که بتواند مجموعه شهرداری را در پیشبرد امور یاری رساند.

وی گفت:در ماه های آتی زحمات و فعالیتهای شبانه روزی تلاشگران در شهرداری به ثمر نشسته و شاهد بهره برداری از پروژه های بزرگ عمرانی در اراک می باشیم.

وی در پایان افزود:با بهزه برداری از پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان جهاد شاهد برداشتن گامی بزرگ در راستای انجام طرح 55 متری خواهیم بود.

شهردار اراک نیز در جریان این بازدید گفت:حمایت مسئولان استان در روند اجرای پروژه‌های شهرداری اراک مشهود و اثرگذار بوده است.

دکتر علی ‌اکبر کریمی اظهار داشت:با حمایت مسئولان استان بسیاری از طرح‌های عمرانی که در شهرداری اراک سال‌ها بر زمین باقی مانده بود،اجرایی شده است که با اجرای آن علاوه بر افزایش توان کاری در شهر،زمینه برای بهبود وضعیت ترافیکی و نیز سیمای شهری در اراک فراهم شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید