مطلب شماره 217

اطلاعیه

به اطلاع عموم شهروندان عزیز می رساند با توجه به بررسیهای به عمل آمده مشاهده شده در نقاط مختلف سطح شهر و شهرکها افراد سودجو و فرصت طلب نسبت به تصرف و تملک زمینهای غیرمحصور اقدام نموده و از طریق قولنامه این زمینها را به فروش می رسانند.

لذا از عموم شهروندان تقاضا می شود چنانچه در اطراف محل سکونت خود زمین غیرمحصور مشاهده می نمایند مراتب را با شماره تلفن 137 به شهرداری اراک اعلام نمایند تا اقدامات مقتضی در این خصوص انجام پذیرد.

اداره روابط عمومی شهرداری اراک

/ 0 نظر / 8 بازدید