مطلب شماره 221

اخبار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک در دیماه سال 88

1-بمناسبت 29 دیماه (روز هوای پاک) معاینه فنی خودروها در مرکز معاینه فنی خودرو با 50 درصد تخفیف صورت پذیرفت.

2-در راستای کاهش تصادفات رانندگی و ایمن سازی معابر،2 دوربرگردان مقابل دانشگاه پیام نور واقع در کمربندی شمالی و یک میدان در تقاطع همین کمربندی با جاده تره بار جدید احداث گردید.

3-دو عدد سرعتکاه آسفالتی و پلاستیکی در تقاطع پل شهید بختیاری و میدان ورزش و یک عدد نیز در خیابان شریعتی نرسیده به میدان شریعتی نصب گردید.

4-بهره برداری از دو جایگاه CNG جنب آرامستان و جنب ترمینال مسافربری مرکزی به سازمان حمل و نقل و ترافیک واگذار گردید،همچنین در راستای صرفه جویی در وقت رانندگان حمل و نقل عمومی در هر جایگاه یک سکو ویژه سوختگیری تاکسی ها در نظر گرفته شده است.

5-در دیماه ادامه ساخت جایگاه های CNG واقع در جنب سازمان حمل و نقل و ترافیک،شهرک الهیه و میدان فراهان ادامه یافت.

6-خیابان های پیروزی و 22 بهمن از تقاطع خیابان مخابرات تا میدان دارایی نیز به کارت پارک مجهز شدند که با اضافه شدن این دو خیابان تعداد خیابان های که پروژه کارت پارک در آنها اجرا شده به 7 رسید.

7-تعداد کودکان بازدیدکننده از مدرسه ترافیک از مرز 46 هزار نفر گذشت،این در حالیست که پروژه توسعه و مجهزسازی این مرکز همچنان با جدیت ادامه دارد.

8-در این ماه 21 عدد تابلوی ترکیبی،264 عدد تابلوی حاشیه نما و 26 عدد تابلوی جناقی ساخته و در مکانهای مختلف شهر نصب گردید.

9-15 عدد چراغ راهنمایی در سراسر شهر نصب گردید.

10-در این ماه حدود 4 هزار خودرو برای اخذ برگه معاینه فنی به مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو مراجعه نمودند.

11-ایمن سازی و نصب تابلوهای راهنمایی میدان صنعت از دیر اقدامات این ماه است.

/ 0 نظر / 9 بازدید