مطلب شماره 176

آگهی تملک نوبت اول

شماره «2/ت/88»

 

نظر به اینکه زمینهای واقع در محدوده میدان انقلاب از ابتدای کمربندی تا ایستگاه اتوبوسهای شرکت پتروشیمی جنب رستوران پردیس در طرح فضای سبز قرار گرفته و شهرداری اراک قصد تملک آن را دارد؛لذا شایسته است مالک یا مالکین زمین مورد اشاره با در دست داشتن اسناد مالکیت جهت معرفی کارشناس و قیمت گذاری به اداره املاک شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد روبروی پزشکی قانونی مراجعه و اقدامات مقتضی را معمول نمایند.

 

علی اکبر کریمی

شهردار اراک

/ 0 نظر / 6 بازدید