مطلب شماره 250

انتصابات جدید در شهرداری اراک

 

شهردار اراک طی احکام جداگانه ای مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی،پایانه ها و تاکسیرانی را انتصاب کرد.

سید مرتضی میری در این احکام ضمن تقدیر و تشکر از زحمات امیر طاهری در سازمان پایانه ها وی را به سمت مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی،حسنی مدیرعامل سابق سازمان پارکها را به عنوان مدیرعامل سازمان پایانه ها و ناطقی را به عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی منصوب کرد.

/ 0 نظر / 19 بازدید