مطلب شماره 216

اطلاعیه

شهرداری اراک در نظر دارد برای ایجاد محیطی مفرح و تلطیف روحیه شهروندان در آغاز سال جدید نسبت به طراحی،ساخت و نصب المانهای شادی آفرین در سطح شهر اقدام نماید.

بدینوسیله از هنرمندان و علاقمندان دعوت می شود طرحهای پیشنهادی خود را همراه با برآورد ریالی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ٣٠/10/٨٨ به اداره زیباسازی شهرداری به نشانی اراک،خیابان جهاد،ساختمان شهرداری مرکز ارایه نمایند.

اداره روابط عمومی شهرداری اراک

/ 0 نظر / 8 بازدید