مطلب شماره 219

وی توضیح داد:در سال جدید در کنار تخفیفات برای اخذپروانه‌های ساختمانی،تشویقاتی نیز در نظر گرفته شده است که این طرح از تاریخ 12بهمن‌ماه سالجاری به مدت یکماه ادامه خواهد داشت.

سرپرست شهرداری اراک در خصوص شرایط بهره‌برداری از تخفیف وتشویق در نظر گرفته شده برای دهه فجر انقلاب اسلامی گفت:افرادی که می‌خواهند ازاین طرح بهره‌مند شوند باید تمام بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کنند و بلافاصلهجانمایی ملک صورت گرفته باشد و اگر بعد از تاریخ در نظر گرفته شده بخواهند در ملکتغییراتی را بوجود آورند دیگر مشمول این طرح نمی‌شوند.

وی با اشاره بهاینکه کلیه عوارضات در فرم صدور پروانه ساختمانی بعد از جمع‌بندی مشمول 20 درصدتخفیف می‌شوند،افزود:این تخفیفات مشمول عوارضات بعد از رای قطعی کمیسیون ماده 77و یا ماده 100 نمی‌شود.

میری با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در اینطرح برای سکونتگاه‌های غیر‌رسمی گفت:با توجه به حساسیت اعضای شورای شهر مبنی بربهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی،بعد از تخفیف 50 درصدیبرای این سکونتگاها از تخفیف 30 درصدی نیز همزمان با اجرای این طرح بهره‌مندمی‌شوند.

سرپرست شهرداری اراک عنوان کرد:در خصوص فیش های عوارض کسبی ونوسازی نیز که یک ماه و نیم قبل در میان مشمولین توزیع شده است،کسانی که اینفیش‌ها را پرداخت کرده‌اند از 810 جایزه نفیس بهره‌مند می‌شوند.

وی بیانکرد:کسانی که عوارض نوسازی خود را قبل از شروع این طرح پرداخت کرده‌اند نیز می‌توانند با ارائه فیش بانکی خود در این طرح شرکت کنند.

میری در خصوصتشویق‌های در نظر گرفته شده از سوی شهرداری اراک نیز گفت:جرایم ماده 100 و کمیسیونماده 77 که به صورت قطعی در آمده است نیز در سقف بندی‌های مختلف،در صورتی که ازسوی افراد پرداخت شوند مشمول تشویق‌های مختلف می‌شوند.

سرپرست شهرداری اراکدر پایان تصریح کرد:شهروندان اراکی باید با پرداخت به موقع عوارض زمینه‌ساز رشد وپیشرفت بیشتر شهر اراک شوند و خود را در مدیریت شهری اراک سهیم کنند.

گفتنی است افراد برای استفاده از این طرح و همچنین کسباطلاعات بیشتر می‌توانند به شهرداری‌های مناطق 3 گانه شهر اراک مراجعه و یا با سامانه 137 شهرداری تماس حاصل نمایند.

/ 0 نظر / 8 بازدید