مطلب شماره 175

آگهی تملک نوبت اول

شماره «1/ت/88»

 

نظر به اینکه زمینهای واقع در محدوده سه میدان(میدان جهاد،میدان سرداران و میدان ولیعصر)در طرح قرار گرفته و شهرداری اراک قصد دارد نسبت به تملک آنها اقدام نماید؛لذا شایسته است مالکین خصوصی زمینهای مورد اشاره با در دست داشتن اسناد مالکیت جهت معرفی کارشناس و قیمت گذاری به اداره املاک شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد روبروی پزشکی قانونی مراجعه و اقدامات مقتضی را معمول نمایند.

 

علی اکبر کریمی

شهردار اراک

/ 0 نظر / 7 بازدید